Κατηγορίες
Τι είναι?

Tι είναι το SSL;

Με απλά λόγια, το επιπλέον “s” σημαίνει ότι η σύνδεσή σου με αυτόν τον ιστότοπο είναι ασφαλής και κρυπτογραφημένη.

Έχεις παρατηρήσει ότι ορισμένες διευθύνσεις (url) ξεκινούν με http, ενώ άλλες ξεκινούν με https; Τι είναι αυτό το s; (SSL)

Ίσως παρατήρησες το επιπλέον “s” σε ιστότοπους που απαιτούν παράδοση ευαίσθητων πληροφοριών, όπως όταν πληρώνεις λογαριασμούς στο διαδίκτυο;

 Με απλά λόγια, το επιπλέον “s” σημαίνει ότι η σύνδεσή σου με αυτόν τον ιστότοπο είναι ασφαλής και κρυπτογραφημένη. Όλα τα δεδομένα που εισάγεις κοινοποιούνται με ασφάλεια σε αυτόν τον ιστότοπο. Η τεχνολογία που τροφοδοτεί το μικρό “s” ονομάζεται SSL, που σημαίνει “Secure Sockets Layer”. 

Έχεις παρατηρήσει ότι ορισμένες διευθύνσεις (url) ξεκινούν με http, ενώ άλλες ξεκινούν με https;

Ίσως παρατήρησες ότι τa επιπλέον “s” σε ιστότοπους που απαιτούν παράδοση ευαίσθητων πληροφοριών, όπως όταν πληρώνεις λογαριασμούς στο διαδίκτυο;

 Με απλά λόγια, το επιπλέον “s” σημαίνει ότι η σύνδεσή σου με αυτόν τον ιστότοπο είναι ασφαλής και κρυπτογραφημένη. Όλα τα δεδομένα που εισάγεις κοινοποιούνται με ασφάλεια σε αυτόν τον ιστότοπο. Η τεχνολογία που τροφοδοτεί το μικρό “s” ονομάζεται SSL, που σημαίνει “Secure Sockets Layer”. 

I Love WordPress | I am Freelancer | Website Designer | Website Developer | E-Shop Designer